Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica-dyżury Urbanistki


divider_Gminne Info

Wczoraj w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne Urbanistki opracowującej nowy MPZP dla naszej Gminy z Radnymi i Sołtysami. Podczas spotkania zostały omówione zasady tworzenia nowego planu, jak również to co dotychczas zostało zrobione oraz przede wszystkim to co przed nami. Łącznie wniosków wpłynęło ponad 600.

divider_Gminne Info

Od przyszłego tygodnia Urbanistka będzie dyżurować w Urzędzie Gminy tak aby każdy zainteresowany Mieszkaniec mógł podejść i bezpośrednio omówić złożony przez siebie wniosek

Dyżury będą pełnione przy dzienniku podawczym w następujących terminach

  • 15.05 – 7:30-18:00
  • 16.05 – 14:00-20:00
  • 22.05 – 7:30-15:30
  • 24.05 – 7:30-15:30
  • 27-28.05 – 7:30-15:30

Zachęcam aby każdy zainteresowany w w/w terminie odwiedził Urbanistkę opracowującą MPZP.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info