Odbiór I etapu rozbudowy remizy OSP Stronie


divider_Gminne Info

Dzisiaj odbył się odbiór I etapu rozbudowy remizy OSP Stronie. Koszt realizacji zadania to 144 991,99 złotych. W tym 30 tysięcy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskie OSP 2023 i 15 tysięcy z rezerwy Wojewody Małopolskiego. Pozostałe środki to wkład własny Gminy

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info