OGŁOSZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030. Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info