Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info