Posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego


divider_Gminne Info

W dniu wczorajszym Wójt Gminy wziął udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie podejrzenia wystąpienia ptasiej grypy na terenie Powiatu Limanowskiego w miejscowości Stronie.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sanepidu oraz Wójtowie i Burmistrzowie z zagrożonego terenu.

Dzisiaj zostały potwierdzone podejrzenia i wyniki z pobranej próbki w Stroniu dały wynik pozytywny.

Obecnie trwa oznakowanie Obszaru Zapowietrzonego i Obszaru Zagrożonego przez druhów z OSP Stronie

Zwracamy się z prośbą do posiadaczy zwierząt w Obszarze Zapowietrzonym (obszar o promieniu 3km od ogniska ) z gatunków wrażliwych na wirusa grypy ptaków o zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info