Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły ogłoszonego konkursu

divider_Gminne Info