Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły ogłoszonego konkursu

divider_Gminne Info