PARTNERSTWO MIAST I GMIN POWIATU LIMANOWSKIEGO


divider_Gminne Info

Miasta i gminy Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii, zawiązało „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Zawiązane Partnerstwo tworzą miasta: LIMANOWA i MSZANA DOLNA oraz gminy: DOBRA, JODŁOWNIK, KAMIENICA LASKOWA, LIMANOWA, ŁUKOWICA, MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, SŁOPNICE, TYMBARK. Partnerstwo tworzy również samorząd powiatu LIMANOWSKIEGO.

Zadaniem powołanego Partnerstwa będzie opracowanie projektów, które w perspektywie, czyli po ich zrealizowaniu wpłyną na poprawę życia naszych mieszkańców.

Pierwszym etapem będzie diagnoza problemów poprzez konsultacje społeczne. Opinie mieszkańców będą pomocne w planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

W tym celu kierujemy do Państwa, do wszystkich mieszkańców Partnerstwa tj. Powiatu Limanowskiego, anonimowe ankiety, z prośbą o wydanie opinii o miejscu, w którym żyjemy: usługach publicznych i potrzebach. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97u9ov8

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info