Podsumowanie wydatków na oświatę


divider_Gminne Info

Podsumowanie wydatków na oświatę w latach 2019 – 2020, czyli inwestycja w edukację dzieci i młodzieży.

📚

Ogółem wydatki na oświatę:2019 rok: 18 175 857,11 zł 2020: 18 988 479,52 zł

📚

w tym na przedszkola niepubliczne:2019: 847 504,18 zł2020: 1 219 171,17 zł

📚

Subwencja oświatowa:2019: 12 022 912,00 zł2020: 12 388 802,00 zł

📚

Środki własne:2019: 5 112 330,72 zł2020: 5 183 172,73 zł

📚

Dotacje i środki zewnętrzne:2019: 1 040 614,39 zł2020: 1 416 504,79 zł

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info