Wydatki na pomoc społeczną


divider_Gminne Info

Podsumowanie wydatków na Pomoc Społeczną w latach 2019 – 2020.

👉

Rok 2019

✔

Ogółem wydatki – 22 320 998,30 zł

✔

Dotacja – 20 804 128,66 zł

✔

Środki własne – 1 516 869,64 zł

➡️

Przykłady kosztownych zadań:

🔶️

świadczenia wychowawcze 500+ – 12 666 000,00 zł

🔶️

zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 5 724 748,62 zł

🔶️

stypendia – 740 752,29 zł

🔶️

dobry start „300+” – 513 900,00 zł

🔶️

odpłatność za domy pomocy społecznej – 389 566,21 zł

👉

Rok 2020

✔

Ogółem wydatki – 24 987 374,24 zł

✔

Dotacja – 23 209 666,79 zł

✔

Środki własne – 1 777 707,45

➡️

Przykłady kosztownych zadań:

🔷️

świadczenia wychowawcze 500+ – 15 041 961,00 zł

🔷️

zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 5 783 900,66 zł

🔷️

stypendia – 681 462,00 zł

🔷️

dobry start „300+” – 495 300,00 zł

🔷️

odpłatność za domy pomocy społecznej – 388 406,66 zł

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info