Pierwsza rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


divider_Gminne Info

Urząd Gminy Łukowica informuje, że dzisiaj mija termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności możecie Państwo dokonywać w kasie Urzędu gotówką do godziny 14:30 lub kartą w godzinach pracy Urzędu, na rachunek bankowy Urzędu: podatki 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004, odpady 17 8804 0000 0040 0400 0589 0059, a także u sołtysów wsi.

Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności.

divider_Gminne Info

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której pobierane są odsetki od zaległości podatkowych – obecnie 14,50%. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info