Przetarg na prace w centrum Przyszowej


divider_Gminne Info

„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami”

Zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
✅przebudowę obiektu mostowego,
✅przebudowę dojazdów do obiektu mostowego
✅wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką,
✅regulacja odwodnienia,
✅budowa oraz przebudowa chodników,
✅umocnienie skarp koszami siatkowo – kamiennymi oraz płytami ażurowymi,
✅budowę oświetlenia ulicznego,

Termin składania ofert: 2020-05-14, godzina: 11:00,

Dziękuję serdecznie Zarządowi powiatu limanowskiego na czele z Panem Starostą Mieczysławem Urygą, Dyrektorowi PZD Markowi Urbańskiemu za realizację tak ważnego zadania w Przyszowej.

Fot. Jedno ze spotkań w sprawie tej inwestycji z Panem Starostą, Dyrektorem PZD oraz projektantem

szczegóły przetargu:
https://bip.malopolska.pl/pzdlimanowej,a,1756228,przebudowa…

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info