Zdalna Szkoła


divider_Gminne Info

W dniu wczorajszym dostarczony został sprzęt komputerowy zakupiony przez Gminę Łukowica, sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupionych zostało 25 laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami, które będą służyły uczniom i nauczycielom do prowadzenia zdalnego nauczania. W przyszłym tygodniu sprzęt trafi do szkół podstawowych na terenie naszej gminy, a następnie do najbardziej potrzebujących uczniów. Koszt realizacji zadania to blisko 70 000 zł.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info