Przetarg na przebudowę drogi gminnej w Świdniku


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej nr 340511 K odcinek I w km 0+000 – 0+550, odcinek II w km 0+550 – 0+772, w miejscowości Świdnik, Gmina Łukowica.”

Zamówienie obejmuje m.in.: – przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni – wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni w celu uzyskania całkowitej szerokości jezdni 3,5m i 5,0 m – budowę chodnika – przebudowę istniejących zjazdów – przebudowę poboczy – budowę kanalizacji deszczowej – umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo- kamiennymi – umocnienie dna rowu korytkami betonowymi – umocnienie skarp rowu płytami betonowymi typu krata – budowę odcinka kanału technologicznego wraz ze studniami – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szczegóły przetargu na stronie BIP Urzędu Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info