Informacja Wójta Gminy ws. otwarcia przedszkola


divider_Gminne Info

Szanowni Państwo, od 6 maja br. zgodnie z decyzją Rady Ministrów pojawia się możliwość otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (zgodnie z wytycznymi MEN).

Decyzję o otwarciu przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych podejmę w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do rodziców/opiekunów dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, o kontakt z dyrektorem szkoły/przedszkola do dnia 4 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00, celem zgłoszenia dziecka do opieki przedszkolnej.

Wójt Gminy Łukowica

Bogdan Łuczkowski

fot. www.lukowicatomy.pl

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info