Zniesienie ograniczeń MZK


divider_Gminne Info

Ze względu na rosnącą liczbę pasażerów oraz zwiększające się zainteresowanie korzystaniem z komunikacji miejskiej, Prezydent Miasta Nowego Sącza podjął decyzję o częściowym zniesieniu ograniczeń komunikacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz gmin członków porozumienia gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W związku z powyższym od dnia 4 maja br. wprowadza się następujące zmiany w bieżącym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

1.    Kursowanie autobusów w dni robocze wg. roboczego rozkładu jazdy;

2.    Kursowanie autobusów w soboty wg. sobotniego rozkładu jazdy;

3.    W niedziele i święta komunikacja miejska nadal zostaje zawieszona.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info