Ptasia grypa na terenie powiatu limanowskiego.


divider_Gminne Info

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2023 roku (Dz. urz. woj. małopolskiego z 2023 r. poz. 3691) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP AI) na terenie powiatu wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego, limanowskiego przekazuje informację, że na terenie naszego powiatu został wyznaczony obszar objęty ograniczeniami tzw. strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) do którego należy w gminie Jodłownik miejscowość: Krasne-Lasocice oraz Słupia.
W związku z powyższym strefa objęta zakażeniem zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych „Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem”.

divider_Gminne Info

Ponadto w strefie objętej zakażeniem nakazuie się :

• utrzymywania drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych) ograniczając tym samym kontakt z dzikim ptactwem oraz uniemożliwiając kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli pochodzących z innych gospodarstw
• stosowania środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia
• zabezpieczania wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami
• stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób
• a dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia HP AI u odstrzelonych dzikich ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o ciągle obowiązujących zasadach bioasekuracji dla hodowców drobiu znajdujących się poza strefą objętą zakażeniem tj. o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa zgodnie z ulotką informacyjną „UWAGA! HPAI” stanowiącą załącznik do pisma.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono dotychczas 58 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego (HPAI) i 104 ognisk u dzikich ptaków (stan na 24.05.2023r.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że sytuacja epizootyczna związana z występowaniem grypy ptaków u drobiu i u dzikiego ptactwa stwarza ryzyko szerzenia się tej choroby na dalsze obszary terytorium małopolski w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku zgłaszania padłych ptaków do badań w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz natychmiastowym zgłaszaniu podejrzeń wystąpienia grypy ptaków.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info