Remont drogi gminnej w Przyszowej


divider_Gminne Info

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Łukowicy zawiadamia, że droga gminna nr 340533K Przyszowa-Roztok-Siekierczyna w km 0+023,55 – 0+263,91 w miejscowości Przyszowa-Berdychów, będzie zamknięta w dniu 13 maja br. w godzinach 8:00-15-00.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info