Rewitalizacja Przyszowej wybrana do dofinansowania


divider_Gminne Info

Gmina Łukowica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I”. Wartość projektu to 1 133 575,79 zł. Wniosek Gminy Łukowica został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 772 958,15 zł

W ramach projektu „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I” planowane jest wykonanie bazy rekreacyjno-sportowo-kulturalnej obejmującej w szczególności:

  • miasteczko ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi;
  • droga pożarowa wraz z placem manewrowym;
  • chodniki;
  • plac zabaw składający się z 4 urządzeń z nawierzchnią bezpieczną;
  • altana grillowa;
  • zieleń (drzewa, krzewy, trawnik);
  • ławki i kosze na śmieci.

Projekt numer RPMP.11.02.00-12-0060/19, pod nazwą „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I”, jest dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info