Spotkanie ws. projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”


divider_Gminne Info

W celu realizacji projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego Miasto Limanowa wraz z innymi samorządami powiatu Limanowskiego utworzyło „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

divider_Gminne Info

Przy wsparciu Związku Miast Polskich i pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii, przez okres ostatnich dwóch lat Partnerstwo opracowało Raport Diagnostyczny, który następnie był podstawą do opracowania Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa. Końcowym efektem pracy na bazie stworzonych dokumentów są także wypracowane cztery projekty strategiczne, zawierające szereg działań pozwalających na realizację wyznaczonych celów rozwoju obszaru Partnerstwa.

Jeden z tych celów został opracowany jako zarys wniosku o dofinansowanie z najbliższej perspektywy 2021-2027 wsparcia unijnego pn. „Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego.

Celem spotkania było omówienie zdiagnozowanych na dziś problemów obszaru naszego partnerstwa i wybranie tematu oraz zakresu dla opracowania dokumentacji projektu wniosku aplikacyjnego, który będzie wspierany pomocą doradczą przez ustalone podmioty wsparcia

divider_Gminne Info

Źródło:
https://miastolimanowa.pl/2022/06/spotkanie-ws-projektu-centrum-wsparcia-doradczego-plus/

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info