Szkolenia -„Komputer bliżej nas”

Szkolenia - komputer blizej nas

divider_Gminne Info

Gmina Łukowica oraz Fundacja  EUROPA+ zapraszają mieszkańców Gminy Łukowica, którzy ukończyli 25 rok życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zorganizowanych  w Szkole Podstawowej w Łukowicy

W MIESIĄCU MARCU 2019 – pt. „Komputer bliżej nas” realizowanych w ramach projektu pn.: „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Moduły tematyczne szkoleń do wyboru:

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci
  • Tworze własną stronę internetową

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych szkoleń. Chętni proszeni są o zgłaszanie się pod numerem telefonu 18 333 50 54 lub osobiście w Zespole Obsługi Edukacji w Łukowicy.

ico_galeria
divider_Gminne Info

Aktualności :