Szkolenie – rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie gminy

Szkolenie - rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie gminy

divider_Gminne Info

W miniony wtorek w budynku Obory Podworskiej odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Panią Katarzynę Łukowską pt.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie samorządu gminnego – rekomendacje i najczęściej popełniane błędy i uchybienia w kontekście rozstrzygnięć organów nadzorczych i raportów kontroli NIK”

W tematykę prawnych aspektów realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowania gminnych komisji jak również możliwości działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wsłuchiwali się i aktywnie brali udział w dyskusji m.in. dyrektorzy szkół podstawowych z terenu naszej gminy, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownicy z gmin: Podegrodzie, Nawojowa, Stary Sącz, Rytro i Piwniczna.

divider_Gminne Info

Aktualności :