Uczniowie ze Świdnika nagrodzeni w II edycji projektu „Każde dziecko jest zdolne”


divider_Gminne Info

22 czerwca 2023 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie II edycji pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu było podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowanie kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego w Krakowie. Galę uświetnili swoją obecnością także przedstawiciele władz sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie: prof. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący sejmiku WM i Anna Mikosz- radna WM, członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu (zdalnie), Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu; Dariusz Styrna- dyrektor Departamentu Edukacji UMWM, Halina Cimer- Małopolski Wicekurator Oświaty i Ewa Włodarczyk- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Wśród tak znamienitej widowni znaleźli się także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, w której w roku szkolnym 2022/2023 realizowany był projekt. W uroczystości wzięły udział także szkolne liderki pani Karolina Borucka oraz pani Ewelina Dyrek, a także rodzice.

Najważniejszym punktem gali było nagrodzenie uczniów, których prace konkursowe zostały ocenione najwyżej. Laureatów wyłoniono spośród autorów 117 złożonych prac plastycznych w grupie wiekowej klas 2-4 oraz literackich lub wizualnych w grupie wiekowej klas 5-8. Z ogromną radością informujemy, że aż troje uczniów Szkoły Podstawowej w Świdniku zostało laureatami konkursu na prezentację sukcesu:

w kategorii kl. 2-4

Oliwia Tobiasz (kl. II) – III miejsce 

w kategorii kl. 5-8

Franciszek Stanisz (kl. VI) – II miejsce 

Jagna Stefanowicz (kl. V)- III miejsce 

W drugiej części gali uczestnicy wydarzenia wysłuchali wystąpienia motywacyjnego Jasia Meli – podróżnika i działacza społecznego, który przekonywał, że „niemożliwe nie istnieje”. Uczestniczyli też aktywnie w pokazach naukowych Centrum Nauki Cogiteon.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info