Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał badania ankietowe


divider_Gminne Info

Urząd Statystyczny informuje, że w 2024 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info