Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”


divider_Gminne Info

Odnośnie ostatnich doniesień docierających do Urzędu Gminy Łukowica informujemy, że z Urzędem Gminy Łukowica nie są powiązane żadne firmy zewnętrzne, które oferują mieszkańcom usługi termomodernizacji budynków czy też usługi wymiany źródeł ciepła.

divider_Gminne Info

Przypominamy, że zgodnie z zasadami Programu Czyste Powietrze Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ców realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy z potencjalnymi wykonawcami były podejmowane bez nacisku i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji.

Bezpośrednich informacji na temat składania wniosków o dofinansowanie oraz pomocy przy składaniu takich wniosków udziela Ekodoradca w Urzędzie Gminy Łukowica.

O podobnych przypadkach informowaliśmy już w kwietniu w komunikacie z dnia 12 kwietnia 2023r. :

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info