Wójt spotkał się z Wojewodą


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski Wspólnie z Przewodniczącym Januszem Mrowcą rozmawiali o realizacji projektów z gospodarki wodno – ściekowej oraz inwestycji drogowych, które gmina wykonuje dzięki wsparciu Pana Wojewody przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla Gminy Łukowica. Spotkanie było też okazją do porozmawiania o sprawach bieżących w Gminie Łukowica.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info