Zebranie Sołeckie w Świdniku i Owieczce


divider_Gminne Info

Wójt Gminy spotkał się z Mieszkańcami Owieczki i Świdnika. Podczas zebrań mieszkańcy jednogłośnie rozdysponowali fundusz sołecki na kolejny rok oraz przedstawili główne oczekiwania. Spotkania były również okazją do rozmowy o sprawach bieżących. Dziękujemy Sołtysom za zaproszenie a mieszkańcom za spokojną, konstruktywną rozmowę.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info