Wyniki konkursów na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Wyniki konkursów ofert; na wykonanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

divider_Gminne Info

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info