Wyniki konkursu


divider_Gminne Info

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań Publicznych Gminy Łukowica w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info

KSKK Inpakuto w Łukowicy -16 000,00 zł

Uran Łukowica – 42 000,00 zł

KS Krokus Przyszowa – 42 000,00 zł

Łączna kwota: 100 000,00 zł

Zobacz ogłoszenie wyników w BIP

Aktualności :

divider_Gminne Info