Apel Wójta Gminy o zatrzymanie mowy nienawiści


divider_Gminne Info

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Łukowica! Odpowiadając na pojawiające się w przestrzeni medialnej insynuacje oraz nierzetelne informacje dot. wniosków pokontrolnych RIO, oświadczam:

1. Efekty kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w naszym Urzędzie nie dają powodów do wstydu. Wręcz przeciwnie, są zadowalające. W porównaniu z zastrzeżeniami RIO z poprzednich lat ilość i ranga nieprawidłowości są zdecydowanie mniejsze. Drobne uchybienia wskazane przez RIO, przypadające na okres urzędowania mojego i poprzedniczki (od 2018 r.), nie wymagały zastosowania narzędzi dyscyplinujących. Wskazano 28 wniosków pokontrolnych, m.in. takie kwestie jak: opóźnienia w publikacji ogłoszenia o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko albo też kilkudniowa zwłoka ze spłatą faktur, która nie skutkowała naliczeniem odsetek. Mieszkańcom gminy, którzy nie obcują na co dzień z tematyką samorządową wyjaśniam, iż w innych jednostkach samorządowych zdarzały się rażące błędy skutkujące karami administracyjnymi i np. koniecznością zwrotu nieprawidłowo naliczonych środków. Zaznaczam, że RIO może też skierować zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a w poważniejszych sprawach nawet do Prokuratury. W Gminie Łukowica żaden z tych środków nie miał podstaw zastosowania. Niewielkie znaczenie wykazanych niedociągnięć daje raczej powód do uznania dla pracy naszych urzędników. Wygląda jednak na to, że komuś zależy, aby postawić nas w złym świetle, posługując się manipulacją faktami. Nie dajmy się jednak tym tanim chwytom.

2. Regionalna Izba Obrachunkowa planowała rutynową kontrolę w Gminie Łukowica, ale znacznie rozszerzyła jej zakres po otrzymanym donosie. Żaden z zarzutów zawartych w donosie się nie potwierdził. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu wcześniej te same sprawy badała na skutek donosu Prokuratura, która nie dopatrzyła się żadnych przesłanek rzekomych przestępstw opisywanych w zawiadomieniu. Jeszcze wcześniej te same kwestie były szczegółowo wyjaśniane na wniosek radnych opozycji podczas posiedzeń komisji (szczególnie komisji rewizyjnej).

3. Zastanawia fakt wywołania niezapowiadanej wcześniej dyskusji nt. wniosków pokontrolnych RIO na poprzedniej, budżetowej sesji rady gminy (28 grudnia 2020 r.). Ich czytanie bez wyjaśnień jest pozbawione sensu. Zaproponowałem szczegółowe omówienie tej kwestii na posiedzeniach komisji rady, co miało miejsce w dniu 23 lutego na wspólnym ich posiedzeniu.

4. Na jednym z lokalnych portali informacyjnych, przed obecną sesją, pojawił się artykuł ws. wyników kontroli RIO, bez aktualnego komentarza ze strony Urzędu, zawierającego odpowiedzi na wnioski pokontrolne. Autor artykułu nie zadał sobie też trudu, aby dla rzetelnego skomentowania tych wyników, zestawić je z kontrolami z lat poprzednich. Również w tej sprawie nie skontaktował się z UG w Łukowicy. Dodam, że takie kontrole odbyły się również w sąsiednich gminach, ale nie stały się przedmiotem zainteresowania wspomnianego portalu.Wielu Mieszkańców wyraża oburzenie wobec agresji, manipulacji i oszczerstw rzucanych na Wójta i urzędników w anonimowych komentarzach pod artykułami w Internecie. Zwracam się więc z apelem o to, by nie wdawać się w słowne utarczki. Osoby, które wywołują zamęt, takiego efektu oczekują. Nie dajmy się skłócić. Nie ulegajmy mowie nienawiści. Na rozmowę zasługują ci, którzy nie boją się podpisać imieniem i nazwiskiem pod swoją opinią. Dialog jest sztuką, z którą nie każdy sobie radzi.Drodzy Mieszkańcy! Zachowajmy solidarność i wzajemną życzliwość, mimo że niektórym osobom zależy, aby nas podzielić. Wierzę w Wasz rozsądek oraz dystans wobec nieuczciwej narracji. Skoncentrujmy się na tym, co dla nas najważniejsze: nad wspólną, zgodną pracą dla dobra naszej gminy.

Z wyrazami szacunku

Wasz Wójt Bogdan Łuczkowski

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info