Uwaga na fałszywych kominiarzy


divider_Gminne Info

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi wykonywania usług kominiarskich przez osoby nieposiadające uprawnień do wykonywania tych czynności, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Łukowica informuje, że kontroli stanu technicznego przewodów kominowych powinny dokonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

divider_Gminne Info

Dokument wystawiony przez osobę nieposiadającą uprawnień do kontroli czy czyszczenia jest nieważny i nieuznawany przez firmy ubezpieczeniowe w razie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dokument wystawiony przez zakład kominiarski powinien zawierać pieczątkę z adresem zakładu, telefonem, a u dołu powinna być pieczątka mistrza kominiarskiego, lub w przypadku czyszczenia – czeladnika lub mistrza oraz numer uprawnień, dołączona powinna być również faktura lub paragon.

Wystawienie dokumentu bez dokonanej kontroli czy czyszczenia jest oszustwem.

Przegląd polegający na sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy wykonywać minimum raz w roku. Natomiast czyszczenia przewodów należy dokonywać:

  • Cztery razy w roku – przewody dymowe
  • Dwa razy w roku – przewody spalinowe
  • Raz w roku – przewody wentylacyjne.

Aby unikać nierzetelnych wykonawców usług należy weryfikować ich uprawnienia.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info