Ankieta ewidencji zbiorników bezodpływowych


divider_Gminne Info

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.), Wójt Gminy Łukowica przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Łukowica, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni  są niezwłocznie o przedłożenie formularza ankiety posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej do pokoju nr 9 lub na dziennik podawczy tutejszego Urzędu Gminy Łukowica  w godzinach jego pracy, bądź mailowo na adres: gmina@lukowica.pl w terminie do 30.06.2023r.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info