Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica ws. MPZP


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica informuje o podjęciu przez Radę Gminy Łukowica Uchwały Nr XXXIX/336/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica i przystąpieniu do jego sporządzania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

divider_Gminne Info

Zobacz OBWIESZCZENIE i OGŁOSZENIE ws. przystąpienie
do sporządzenie MPZP Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info