Rozpoczyna się przebudowa drogi Przyszowa-Berychów


divider_Gminne Info

W dniu wczorajszym odbyło się przekazanie placu budowy, drogi powiatowej na odcinku Przyszowa – Berdychów. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm PROFEXIM sp. j. H. J. Duda z Mszany Dolnej oraz PRODiM Oskar Niezabitowski z Krakowa za kwotę 4 346 642,87 złotych.

?Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm PROFEXIM sp. j. H. J. Duda z Mszany Dolnej oraz PRODiM Oskar Niezabitowski z Krakowa za kwotę 4 346 642,87 złotych.

?Planowane zakończenie prac to koniec wrześnie 2021r.

?Zadanie jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostały wkład to środki Powiatu Limanowskiego i Gminy Łukowica.

?Zadanie dotyczy głównie budowy chodnika oraz przebudowę nawierzchni, poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku Przyszowa – Berdychów.
Zadanie obejmuje w szczególności:
✅ przebudowę nawierzchni drogi powiatowej w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb i wzmocnienie geosiatką, likwidację przełomów, wykonanie poboczy oraz peronów przystankowych dla komunikacji publicznej,
✅ budowę chodnika,
✅ uregulowanie odwodnienia drogi powiatowej w tym: wykonanie odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przepustów,
✅ udrożnienie rowów przydrożnych wraz z częściowym umocnieniem korytkami wodościekowymi, skarp płytami ażurowymi,
✅ przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
✅ wykonanie zabezpieczeń ruchu drogowego w postaci skrajnych barier stalowych i zabezpieczeń ruchu pieszego w postaci poręczy,
✅wykonanie niekonwencjonalnego oznakowania przejść dla pieszych z sygnalizacją pulsującą,
✅przebudowę zjazdów

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info