Wizytacja inwestycji w Przyszowej


divider_Gminne Info

Wójt Gminy wspólnie z Panem Sekretarzem, sołtysem Przyszowej Stanisławem Mrowcą, Radnymi Rady Gminy Stanisławem Sewiło i Januszem Mrowcą sprawdzili przebieg prac rewitalizacji oraz przebudowy obiektu mostowego i budowy chodnika w kierunku Długołęki.

Rozmowy dotyczyły również kwestii projektu wodociągu i boiska sportowego.

Projekt numer RPMP.11.02.00-12-0060/19, pod nazwą „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I”, jest dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info