Spotkanie z Sołtysami oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Komunikacji


divider_Gminne Info

W piątek Wójt Gminy Łukowica spotkał się z sołtysami wszystkich sołectw oraz radnymi komisji budżetowej. Włodarzom sołectw przedstawione zostały informacje na temat właściwej realizacji środków z fundusz sołeckiego.

Do końca lipca wszyscy sołtysi otrzymają informacje o kwocie, jaką mają do dyspozycji w przyszłym roku. Do końca września należy uchwałą zebrania wiejskiego rozdysponować te pieniądze na poszczególne zadania, zgodnie z:
✅Ustawą o Funduszu Sołeckim,
✅Strategią Gminy Łukowica,
✅Zaleceniami pokontrolnymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, po kontroli która miała miejsce w ostatnim czasie w Gminie Łukowica.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info