Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów


divider_Gminne Info

Gmina Łukowica w 2021 roku otrzymała w ramach dotacji celowej kwotę 399.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Jest to jedna z najwyższych kwot dotacji jaką otrzymały gminy małopolskie. Gmina w ramach środków własnych na to zadanie przeznaczyła 21.000 zł co stanowi 5% wartości całego zadania.

Środki te zostaną wykorzystane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w pierwszym półroczu 2021 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po otrzymaniu dotacji, w bieżącym miesiącu wydał decyzje zmieniające świadczenia osobom które złożyły wnioski do 15 września 2020 roku przyznając od miesiąca stycznia do czerwca 2021 roku świadczenia w wysokości 187,39 zł miesięcznie na jednego uprawnionego ucznia.

Świadczenia za okres od stycznia do marca 2021r. zostaną przekazane na wskazane rachunki bankowe w dniu 15 kwietnia 2021r., za pozostałe miesiące od kwietnia do czerwca świadczenia wypłacane będą do ostatniego dnia danego miesiąca.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info