Informacja dotycząca dowozu do punktu szczepień


divider_Gminne Info

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy w Łukowicy uprzejmie informuje, że osoby zdecydowane na szczepienie, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osoby niepełnosprawne, proszone są o kontakt telefoniczny z tutejszym urzędem gminy pod numerem: 18 330 15 11 celem zorganizowania transportu.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punku szczepień).

Bogdan Łuczkowski
Wójt Gminy Łukowica

Mapa punktów szczepień

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info