Konkurs na wolne stanowisko kierownicze


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w urzędzie – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Wymagania niezbędne:

✅

wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa;

✅

co najmniej 5-letni staż pracy związanej z realizacją procesu budowlanego (inwestycyjnego) w podmiocie działającym w branży budowlanej lub w jednostkach administracji publicznej;

✅

umiejętność koordynacji działań w ramach realizacji procesu inwestycyjnego,

✅

umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność;

✅

umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych, w tym dokumentacji projektowej i robót budowlanych;

✅

biegła znajomość przepisów i praktycznego stosowania ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

✅

znajomość przepisów prawa w zakresie: zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce;

✅

prawo jazdy kat. B.

szczegóły:
https://bip.malopolska.pl/uglukowica,a,1869199,konkurs-na…

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info