Ogłoszenie i Obwieszczenie Wójta Gminy Łukowica

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Ogłoszenie i Obwieszczenie Wójta Gminy Łukowica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info