OD 1 KWIETNIA 2023 r. NOWE STAWKI ZA ŚMIECI


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2023 r. ulegną zmianie miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
W dniu 31.01.2023 r. Rada Gminy Łukowica podjęła uchwałę nr XXXIV/294/2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info

       Nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 23,00 zł/os/ m-c – stawka podstawowa za odpady segregowane
  • 20,00zł/os/m-c – stawka z zastosowaniem ulgi za kompostowanie bioodpadów
  • 46,00 zł/os/m-c w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

2) dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • gdy odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny
Pojemność (w litrach) Stawka opłaty  (w złotych) Pojemność pojemnika (w  m3) Stawka opłaty (w złotych
120 18,00 5 750,00
24036,00 7 1050,00
1100 165,00 10 1500,00

b)gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Pojemność (w litrach) Stawka opłaty (w złotych) Pojemność pojemnika (w  m3) Stawka opłaty (w złotych
120 45,00 5 1667,00
240 90,00 7 2333,00
1100 367,00 10 3333,00

3) od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

  • 180,00 –  roczna ryczałtowa stawka za odpady segregowane
  • 360,00 zł–  podwyższona roczna ryczałtowa stawka za odpady komunalne, w przypadku gdy właściciel  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info