Młodzi Reporterzy z Przyszowej


W Przyszowej mamy „Młodych Reporterów”. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów programu POWER. Wartość dofinansowania to 152 529,00 zł. Dzięki niemu 12 uczniów spędziło tydzień w Salonikach, poznając lepiej grecką kulturę i opowiadając o swojej. Wyjazd poprzedziły specjalne zajęcia przygotowawcze.

divider_Gminne Info

Uczniowie z Przyszowej dzięki wycieczce mogli przekonać się na własne oczy jak wygląda Plac Arystotelesa, Biała Wieża czy pomnik Aleksandra Wielkiego. Dodatkowo udało się zorganizować kilkugodzinny wyjazd do kurortu Chalkidiki oraz całodzienną wycieczkę do Meteory, gdzie uczestnicy wyjazdu podziwiali piękne widoki oraz zbudowane na szczytach gór klasztory prawosławne. Koordynatorem projektu jest Pani Monika Leśniak

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :