BUDOWA SIECI GAZOWEJ W ŁUKOWICY


divider_Gminne Info

DEKLARACJA WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO PLANOWANEJ SIECI GAZOWEJ W ŁUKOWICY

Kolejne spotkania i ustalenia z dyrekcją Polskiej Spółki Gazownictwa dają coraz większe prawdopodobieństwo, że gazyfikacją będzie mógł być objęty znacznie większy obszar Łukowicy niż pierwotnie zakładano.

Wszystko jednak będzie zależało od zainteresowania mieszkańców wykonaniem przyłącza gazowego do swoich gospodarstw domowych.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej deklaracji wykonania przyłącza gazowego, tak byśmy mogli przedstawić przy kolejnych rozmowach z dyrekcją PSG sp. z o.o. skalę zainteresowania mieszkańców wykonaniem przyłącza gazowego na terenie Łukowicy.

Im więcej deklaracji tym większe prawdopodobieństwo, że PSG sp. z o.o. rozszerzy zakres planowanej gazyfikacji i znacznie większa ilość mieszkańców Łukowicy będzie miała możliwość korzystania z jednego z najbardziej ekologicznych form ogrzewania swojego domu.

>>> WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ <<<

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info