Deklaracja zgłoszenia dziecka do żłobka


divider_Gminne Info

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wstępnej deklaracji zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Łukowicy.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łukowicy lub przesłać na adres e-mail: gmina@lukowica.pl do 30.09.2020 r.

Deklaracja nie jest kartą zgłoszeniową do żłobka lecz ankietą dotyczącą zbadania zainteresowania rodziców utworzeniem żłobka (opieką nad małym dzieckiem) na terenie Gminy Łukowica. Przyczyni się ona do określenia skali zapotrzebowania na tego typu placówkę na terenie Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info