Dofinansowanie na Gminny Żłobek w Łukowicy


divider_Gminne Info

W dniu dzisiejszym Minister Rodziny i Polityki Społecznej zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki konkursu „MALUCH+” 2021, który skierowany jest dla gmin tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dla Gminy Łukowica zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 495 000,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu w części budynku po byłym gimnazjum powstanie Gminny Żłobek w Łukowicy, w którym powstanie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Planowany okres związany z dostosowaniem obiektu do wymogów funkcjonowania żłobka, zmiana sposobu użytkowania części budynku oraz uzyskanie wpisu do rejestru żłobków przewidziane jest do końca 2021 roku.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info