Dotacja dla Parafii Łukowica

Dotacja dla Parafii Łukowica

divider_Gminne Info

72 300 zł

na prace konserwatorskie w kościele św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy.

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Dotacja obejmuje zadanie: „Łukowica, ołtarz boczny, ambona, chrzcielnica, krucyfiks z tęczy i prospekt organowy z kościoła św. Andrzeja, XVII-XVIII w., pełna konserwacja”.

divider_Gminne Info
  • UCHWAŁA Nr VII/73/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.
    Czytaj na BIP…
divider_Gminne Info

Aktualności :