ESA dla OSE


divider_Gminne Info

Spośród 1200 szkół z całej Polski zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ESA dla OSE” zakwalifikowało się 6 szkół z terenu Gminy Łukowica. Szkoły zakwalifikowane otrzymają bezpłatnie czujniki smogu oraz tablice LED do wyświetlania wyników pomiarów w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

divider_Gminne Info

Szkoły z terenu Gminy Łukowica zakwalifikowane do projektu:

  • SP Jadamwola
  • SP Świdnik
  • SP Łukowica
  • SP Przyszowa nr 2
  • SP Roztoka
  • SP Stronie

„Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską, który łączy dwa ważne obszary: edukację ekologiczną i edukację cyfrową. Uczniowie z 1,2 tys. szkół będą korzystać z pomiarów jakości powietrza, dzięki zainstalowanym na budynkach placówek czujnikom. Będą również uczestniczyć w zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione szkołom za pośrednictwem platformy e-learningowej eduESA”

„To, w jakim środowisku będziemy żyć, zależy od nas samych. Chcemy mieć na to realny wpływ, podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje. Dlatego pracujemy nad poprawą stanu powietrza, nad tym, by nasze otoczenie było przyjazne dla nas i dla naszych dzieci. Na wspieraniu tych właściwych postaw, i to zarówno u najmłodszych, jak i dorosłych, koncentruje się Edukacyjna Sieć Antysmogowa, wykorzystując do tego dostępne w szkołach bezpieczne technologie”

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info