Informacja o systemie szczepień – COVID 19


divider_Gminne Info

Od 15 stycznia br. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

divider_Gminne Info

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, gmina zorganizuje transport do punktów szczepień dla osób:

  1. Niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami;
  2. Mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliżej położonego od miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Rejestracji na szczepienie pacjent może dokonać:

  1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.  Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.
  2. Rejestracja online IKP za pośrednictwem e –  rejestracji na pacjent.gov.pl.
  3. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. Na terenie naszej gminy do wykonywania szczepień zgłosił się Ośrodek Zdrowia w Łukowicy Sp. z o.o. 34-606 Łukowica 8 tel. 18 333 50 14 lub 18 333 50 15. Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem mapa punktów szczepień (Uwaga! Lista jest na bieżąco aktualizowana).

Osoby, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień , a chcą skorzystać ze wsparcia gminy w tym zakresie mogą zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz za pomocą specjalnie uruchomionej infolinii pod nr tel.: 18 330 15 11 w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30, czwartek 10:00 do 18:00).

WAŻNE! 

Aby skorzystać z usługi transportowej wymagana jest znajomość miejsca i terminu szczepienia, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Narodowym Programie Szczepień.
Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień mogą uzyskać Państwo na stroniewww.gov.pl.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info