Nabór na Rachmistrzów terenowych-PSR 2020


divider_Gminne Info

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy Łukowica;
  • posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze, na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej.

Rachmistrzów terenowych powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Łukowica wynosi 4. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów na egzaminie o wyborze rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia.

Szczegóły naboru znajdują się w załącznikach.ZAŁĄCZNIKI:

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info