Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany MPZP

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Obwieszczenie i ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info